Detalii cu privire la mărimea plafonului de garantare.

IMPORTANT ! ! !

Plata depozitelor garantate ale:

B.C.»Universalbank» S.A.
«Banca de Economii» S.A.
B.C.»Banca Socială» S.A.
B.C.»Unibank» S.A.

ÎNTREBĂRI FRECVENTE
cu privire la sistemul de garanatare a depozitelor.

RAPOARTE ANUALE DE ACTIVITATE
a Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.

CONTACTE

Adresa:
B-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, 180,
bir. 1311, 1312, 1317
MD-2004, mun.CHIȘINĂU
REPUBLICA MOLDOVA
Telefon:
(373 22) 29 60 51
Tel/Fax:
(373 22) 29 62 81
E-mail:
info@fgdsb.md

RECHIZITE

Cod fiscal: 40597018
Cod IBAN: MD67NB000000000000364271
Codul băncii: NBMDMD2X