Informaţie Generală

fgdsw

Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar a fost constituit ca persoană juridică de drept public la 01 iulie 2004 în baza Legii Republicii Moldova nr. 575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar ( publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 30-34/169 din 20.02.2004 ).

Principalele obiective ale Fondului sînt protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.

Fondul garantează depozitele în monedă națională și în valută străină deținute de persoanele fizice rezidente şi nerezidente în băncile licențiate.

Fondul compensează onorarea depozitelor în cazul în care acestea devin indisponibile.

La formarea mijloacelor Fondului sînt admise şi obligate să participe toate băncile licenţiate de Banca Naţională a Moldovei.