• Detalii cu privire la mărimea plafonului de garantare

CONTACTE

Adresa:
B-dul Ștefan cel Mare și Sfînt, 180,
bir. 1311, 1312, 1317
MD-2004, mun.Chișinău
Republica Moldova
Telefon:
(373 22) 29 60 51
Tel/Fax:
(373 22) 29 62 81
E-mail:
info@fgdsb.md

DATELE BANCARE

Cod fiscal: 40597018

Cod BIC: NBMDMD2X

Cod IBAN: MD67NB000000000000364271