1. Care este rolul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar?

Fondul de garantare a depozitelor este instituția ce asigură instituirea și funcționarea schemei de garantare a depozitelor, respectiv contribuie la garantarea depozitelor constituite în bănci, protejează interesele deponenților și contribuie la stabilitatea sistemului financiar.