1. Care este scopul activității Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar?

Fondul de garantare a depozitelor este constituit ca persoană juridică de drept public având principalele obiective în activitatea sa protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.