10. Cum se garantează cîteva depozite deţinute în aceeași bancă?

Suma garantată se calculează prin însumarea tuturor depozitelor deţinute de un deponent într-o bancă, inclusiv a dobînzilor datorate şi neonorate la data constatării indisponibilităţii acestora, dar nu mai mult decît nivelul actual stabilit al plafonului de garantare.