11. Cum se garantează câteva depozite deținute în aceeași bancă?

Suma garantată se calculează prin însumarea tuturor depozitelor deținute de un deponent într-o bancă, inclusiv a dobânzilor datorate și neonorate la data constatării indisponibilității acestora, dar nu mai mult decât nivelul de acoperire actual stabilit:
Suma depozitelor + suma dobânzilor datorate ≤100000 de lei moldovenești