17. Cum se compensează depozitele garantate de către Fond?

Plata depozitelor garantate se efectuează în lei moldovenești. Depozitele în valuta străină sunt compensate prin plata echivalentului lor în lei moldovenești la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc față de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilității depozitelor.

Plățile se efectuează integral în limita nivelului de acoperire, în numerar, prin transfer sau prin alte forme de plată, nemijlocit de către FGDSB sau prin intermediul unui agent plătitor. Agent plătitor este o entitate desemnată de FGDSB să compenseze deponenții unei bănci în cazurile în care depozitele acestora devin indisponibile.