18. Care este perioada în decursul căreia pot ridica suma garantată?

Fondul începe compensarea depozitelor garantate în cel mult 10 zile lucrătoare de la data indisponibilității depozitelor băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită. Termenul limită pentru a ridica suma depozitului garantat nu există. Orice depozite garantate nerevendicate rămân la dispoziția deponenților respectivi și pot fi revendicate în orice moment la FGDSB.