20. Cum pot afla din ce moment și unde pot să ridic suma garantată?

FGDSB începe compensarea depozitelor în cel mult 10 zile de la data indisponibilității depozitelor băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită.

În același timp, FGDSB publică un aviz prin care informează deponenții cu privire la compensarea depozitelor garantate, perioada în care aceasta va avea loc, metoda de plată, locul și numele agentului plătitor, dacă e cazul, precum și toate cerințele și formalitățile necesare pentru obținerea accesului la compensație. Avizul menționat se publică pe pagina web oficială a FGDSB și se distribuie prin orice mijloace pe care FGDSB le consideră necesare pentru a ajunge la un număr cât mai mare de deponenți, inclusiv prin platforme de comunicare socială, posturi de televiziune, de radio și ziare.

De asemenea, orice informație cu privire la schema de garantare a depozitelor în Republica Moldova poate fi obținută prin apel telefonic, e-mail sau nemijlocit la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.