20. Cum pot afla din ce moment și unde pot să ridic suma garantată?

Fondul începe onorarea depozitelor garantate în cel mult 12 zile de la data indisponibilității depozitelor.

Concomitent, informațiile privind plata depozitelor indisponibile, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condițiile și formalitățile necesare obținerii depozitelor garantate se publică în subdiviziunile băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită, pe pagina electronică oficială a Fondului și în cel puțin 2 ziare de circulație națională.

De asemenea, orice informație cu privire la sistemul de garantare a depozitelor în Republica Moldova poate fi obținută prin apel telefonic sau nemijlocit la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar.