4. Depozitele căror bănci sînt garantate de către Fond?

Fondul garantează depozitele tuturor băncilor comerciale din Republica Moldova, deoarece la formarea resurselor Fondului sînt admise si obligate să participe toate băncile licenţiate de Banca Națională a Moldovei.