4. Depozitele căror bănci sunt garantate de către Fond?

Sunt garantate depozitele tuturor băncilor din Republica Moldova, acestea fiind, în mod obligatoriu, instituții membre ale schemei de garantare a depozitelor bancare odată cu intrarea în vigoare a deciziei privind eliberarea licenței de Banca Națională.