5. Ce depozite se garantează de Fond?

Fondul de acoperire a depozitelor bancare garantează toate depozitele* în monedă națională și în valută străină deținute de persoane fizice și persoane juridice, atât rezidente cât și nerezidente din instituțiile membre Fondului.

*depozit – un sold creditor rezultat din mijloacele bănești existente într-un cont sau din situații temporare ce derivă din tranzacții bancare normale și pe care o bancă are obligația să-l ramburseze în conformitate cu condițiile legale și contractuale aplicabile, inclusiv depozitele la termen și depozitele de economii, cu excepția unui sold creditor care întrunește una din următoarele condiții:
a) existența sa poate fi dovedită doar printr-un instrument financiar prevăzut la art. 4 alin (1) din Legea nr. 171/2012;
b) principalul nu este rambursabil la valoarea nominală;
c) principalul poate fi rambursat la valoarea nominală numai în temeiul unei garanții sau al unui anumit acord furnizat de bancă sau de o parte terță, inclusiv acorduri de subordonare (acorduri care prevăd că, în caz de faliment, satisfacerea soldului creditor se va efectua numai după satisfacerea creditorilor chirografari).