6. Ce depozite nu sunt garantate de Fond?

Următoarele depozite sunt depozite excluse și NU SUNT GARANTATE de Fondul de acoperire a depozitelor bancare:
a) fondurile proprii ale instituției membre, deținute de aceasta, sau depozitele unei entități juridice controlate de respectiva instituție membră;
b) depozitele plasate de alte bănci sau alte organizații licențiate ori autorizate de Banca Națională, de Comisia Națională a Pieței Financiare sau, în cazul băncilor străine, de o autoritate străină de supraveghere;
c) depozitele autorităților publice centrale sau locale;
d) depozitele declarate ilicite prin hotărâre judecătorească. Fondul suspendă plata depozitelor persoanelor împotriva cărora s-a intentat o acțiune în instanța de judecată privind legalitatea depozitelor respective până în momentul în care hotărârea judecătorească devine definitivă și irevocabilă;
e) depozitele ce provin din activități legate de spălarea banilor și finanțarea terorismului, fapt confirmat printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă;
f) depozitele ai căror deținători nu au fost sau nu pot fi identificați la data indisponibilității depozitelor respective;
g) titlurile de creanță, emise de instituția membră, și datoriile care decurg din acceptări proprii și bilete la ordin;
h) depozitele sau alte instrumente care contează pentru capitalul reglementat al instituției membre, conform legislației aplicabile.