7. În ce condiții depozitele sunt garantate în proporție de 200%?

Următoarele categorii de depozite beneficiază de un nivel de acoperire egal cu 200% din nivelul de acoperire, pe o perioadă de până la 3 luni, după ce suma a fost creditată sau de la data la care depozitele respective pot fi transferate legal:
a) depozitele persoanelor fizice ce rezultă din tranzacții imobiliare privind bunuri imobile cu destinație locativă;
b) sume depozitate ca decontări sau compensații ce rezultă în urma divorțului, pensionării, concedierii, dizabilității, decesului;
c) depozitele persoanelor fizice ce rezultă din plata indemnizațiilor de asigurare sau repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune sau condamnare ilegală.