9. Cum se calculează suma depozitului garantat?

Suma depozitului garantat se calculează prin însumarea tuturor depozitelor deținute de un deponent într-o bancă, inclusiv a dobânzilor datorate și neonorate la data constatării indisponibilității acestora, dar nu mai mult decât nivelul de acoperire actual stabilit:
Suma depozitelor + Suma dobânzilor datorate ≤ 100.000 de lei moldovenești