A fost aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2007.

La data de 24 octombrie, în şedinţa Consiliului de administraţie al FGDSB a fost aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2007. Totodată, a fost stabilită rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2007 în mărime de 0, 1012 % din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci autorizate la situaţia din 30 septembrie 2006. Băncile autorizate vor achita vărsămîntul obligatoriu anual pînă la data de 31 decembrie 2006.