A fost aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2008.

La data de 19 octombrie, Consiliul de administraţie al FGDSB a aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2008. A fost stabilită rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu în mărime de 0, 0798 % din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci autorizate la situaţia din 30 septembrie 2007. Băncile urmează să achite vărsămîntul obligatoriu anual pînă la finele anului curent.