A fost inclusă în Lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului o bancă nou apărută B.C. „ProCredit Bank” S.A.

Lista băncilor participante la formarea resurselor Fondului a fost completată cu Banca Comercială „ProCredit Bank” S.A.
Actualmente la formarea mijloacelor financiare ale Fondului participă 16 bănci autorizate de Banca Naţională a Moldovei.