ANUL 2004

25.06.2004

Privind admiterea băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

06.07.2004

Privind admiterea băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

20.08.2004

Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantarea depozitelor în sistemul bancar