ANUL 2005

25.03.2005

Privind aprobarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile licenţiate referitor la garantarea depozitelor

26.08.2005

Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar