ANUL 2009

27.02.2009

Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

17.03.2009

Privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor

29.05.2009

Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar

26.06.2009

Privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

02.09.2009

Cu privire la aprobarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

23.10.2009

Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

10.12.2009

Privind determinarea plafonului de garantare