ANUL 2011

18.02.2011

Privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor

18.02.2011

Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

25.02.2011

Privind aprobarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

21.11.2011

Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu