ANUL 2017

20.05.2017

Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

17.11.2017

Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

22.12.2017

Privind modificarea Regulamentului privind informarea deponențilorde către băncile licențiate referitor la garantarea depozitelor