ANUL 2019

18.02.2019

Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

18.03.2019

Privind modificarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

18.03.2019

Cu privire la modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile licențiate referitor la garantarea depozitelor

15.11.2019

Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual