ANUL 2019

18.02.2019

Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

18.03.2019

Privind modificarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

18.03.2019

Cu privire la modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile licențiate referitor la garantarea depozitelor