ANUL 2020

18.11.2020

Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual