ANUL 2021

19.11.2021

Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual