ANUL 2022

21.11.2022

Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu anual