Aprobat: Bugetul Fondului și rata vărsământului obligatoriu pentru anul 2023

În ședința Consiliului de administraţie al Fondului din 21 noiembrie 2022 a fost aprobat Bugetul pentru anul 2023 la venituri și cheltuieli în suma totală de 4.704,8 mii lei. Veniturile sunt formate din vărsământul obligatoriu anual al băncilor în mărime de 4.472,2 mii lei și economiile bugetare ale anilor precedenți în mărime de 232,6 mii lei.

Totodată, Consiliului de administraţie a adoptat Hotărârea nr. 49/2 din 21.11.2022 privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu anual pentru anul 2023.
În conformitate cu art. 10 din Legea privind garantarea depozitelor în sistemul bancar băncile vor efectua vărsământul obligatoriu anual până la data de 31 decembrie 2022.