No Featured Image

FGDSB a încasat contribuția ordinară pentru trimestrul I al anului 2024

Urmare a achitării de către bănci a contribuției ordinare pentru trimestrul I al anului 2024, determinată în funcție de valoarea medie trimestrială a depozitelor garantate, resursele Fondului de acoperire a depozitelor bancare s-au majorat cu 21.904,2 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor bancare constituie 1.232.916,0 mii lei.

No Featured Image

ANUL 2024

27.02.2024 Hotărârea Consiliului de administrație al FGDSB nr. 07/1 din 27.02.2024 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de impunere, modul de determinare și de colectare a contribuțiilor speciale în Fondul de acoperire a depozitelor bancare

No Featured Image

FGDSB a încasat contribuția ordinară pentru trimestrul IV al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuției ordinare pentru trimestrul IV al anului 2023, determinată în funcție de valoarea medie trimestrială a depozitelor garantate, resursele Fondului de acoperire a depozitelor bancare s-au majorat cu 21.531,1 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor bancare constituie 1.186.330,4 mii lei.

Conturi bancare ale fondurilor administrate">No Featured Image

Conturi bancare ale fondurilor administrate

* Plata contribuțiilor în fondurile administrate de către FGDSB poate fi efectuată doar prin sistemul de decontare pe bază brută în timp real (DBTR) al Sistemului Automatizat de Plăți Interbancare (SAPI). FONDUL DE ACOPERIRE A DEPOZITELOR BANCARE  Cont curent deschis la BNM(pentru facturi fiscale) Cont de decontare în SAPI (pentru transferuri interbancare*) Cod fiscal: 40597018… Conturi bancare ale fondurilor administrate«>Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul III al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul III al anului 2023 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 17.819,7 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 1.128.843,6 mii lei. Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza… Read more »

No Featured Image

ANUL 2023

21.12.2023 Hotărârea Consiliului de administrație al FGDSB nr. 05/1 din 21.12.2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la informarea deponenților de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar și instituțiile membre 29.11.2023 Hotărârea Consiliului de administrație al FGDSB nr. 03/3 din 29.11.2023 privind aprobarea Regulamentului cu privire la raportarea regulată către Fondul de garantare… Read more »

No Featured Image

Din 1 octombrie 2023 a intrat în vigoare noua lege privind garantarea depozitelor

Începând cu data de 1 octombrie 2023 a intrat în vigoare Legea nr.160/2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci, care transpune parțial prevederile Directivei 2014/49/UE din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor și reglementează funcționarea schemei de garantare a depozitelor pentru băncile care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova. Obiectivul… No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul II al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul II al anului 2023 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 17.876,8 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 1.068.073,0 mii lei. Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul I al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul I al anului 2023 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 17.243,1 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 1.012.350,3 mii lei. Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2022

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul IV al anului 2022 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 18.282,8 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 959.803,2 mii lei. Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza… Read more »

No Featured Image

Aprobat: Bugetul Fondului și rata vărsământului obligatoriu pentru anul 2023

În ședința Consiliului de administraţie al Fondului din 21 noiembrie 2022 a fost aprobat Bugetul pentru anul 2023 la venituri și cheltuieli în suma totală de 4.704,8 mii lei. Veniturile sunt formate din vărsământul obligatoriu anual al băncilor în mărime de 4.472,2 mii lei și economiile bugetare ale anilor precedenți în mărime de 232,6 mii… No Featured Image

ANUL 2022

21.11.2022 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsământului obligatoriu anual

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul III al anului 2022

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul II al anului 2022

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul I al anului 2022

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat vărsământul obligatoriu anual

Până la data de 31 decembrie 2021 toate băncile licențiate au achitat vărsământul obligatoriu anual.În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului pentru anul 2022.

No Featured Image

ANUL 2021

19.11.2021 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul III al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul II al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul I al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26-12-2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Counter banner

RESURSE DISPONIBILE * DEPOZITE GARANTATE * DEPOZITE ONORATE * * la situația din 31.03.2024

No Featured Image

Fondul a încasat vărsământul obligatoriu anual

Până la data de 31 decembrie 2020 toate băncile licențiate au achitat vărsământul obligatoriu anual.În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului pentru anul 2021.

No Featured Image

ANUL 2020

18.11.2020 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.656,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2020. De menționat faptul, că începînd cu 01 ianuarie 2020 contribuțiile și vărsămintele băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se calculează reieșind din prevederi noi… Read more »

Comunicat privind efectuarea plăților depozitelor garantate constituite la B.C. ”UNIVERSALBANK” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. și la B.C. ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare.">No Featured Image

Comunicat privind efectuarea plăților depozitelor garantate constituite la B.C. ”UNIVERSALBANK” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. și la B.C. ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare.

În legătură cu retragerea licențelor de desfăşurare a activității financiare ale B.C.”Universalbank” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A., B.C. ”UNIBANK” S.A. şi inițierii procesului de lichidare silită, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar efectuează plata depozitelor garantate ale persoanelor fizice în limita plafonului de garantare de pînă la 6 000… Comunicat privind efectuarea plăților depozitelor garantate constituite la B.C. ”UNIVERSALBANK” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. și la B.C. ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare.«>Read more »

No Featured Image

PROCEDURA DE COMPENSARE A DEPOZITELOR BANCARE

În cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, FGDSB compensează acestea depozite persoanelor fizice și juridice, atât rezidente cât și nerezidente, în limita nivelului de acoperire. Data indisponibilității depozitelor se consideră data adoptării de către Banca Națională a Moldovei a deciziei de aplicare a instrumentelor de rezoluție sau de retragere a licenței și de… Read more »

No Featured Image

DEPOZITELE GARANTATE COMPENSATE

De la începutul activității sale și pînă în prezent FGDSB a compensat depozitele garantate în suma totală de 50 248.5 mii lei, din care: 1. Depozitele garantate ale B.C. ”Investprivatbank” S.A. în proces de lichidare în suma totală de 48 091,7 mii lei, transferată în favoarea Societăţii pe Acţiuni „Banca de Economii” în baza art…. Read more »

No Featured Image

ANUL 2019

18.02.2019 Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 18.03.2019 Privind modificarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 18.03.2019 Cu privire la modificarea Regulamentului privind… Read more »

No Featured Image

ANUL 2018

26.11.2018 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

ANUL 2017

20.05.2017 Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 17.11.2017 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual 22.12.2017 Privind modificarea Regulamentului privind informarea deponențilorde către băncile licențiate referitor la garantarea depozitelor

No Featured Image

ANUL 2016

17.11.2016 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

ANUL 2015

20.10.2015 Privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 13.11.2015 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

ANUL 2014

14.11.2014 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

ANUL 2013

15.11.2013 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

ANUL 2012

17.02.2012 Privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 26.11.2012 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

ANUL 2011

18.02.2011 Privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor 18.02.2011 Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 25.02.2011 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la plata depozitelor garantate de către… Read more »

No Featured Image

ANUL 2010

28.10.2010 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

ANUL 2009

27.02.2009 Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar 17.03.2009 Privind modificarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile autorizate referitor la garantarea depozitelor 29.05.2009 Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată… Read more »

No Featured Image

ANUL 2008

30.10.2008 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

ANUL 2006

28.07.2006 Privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 15.09.2006 Privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar 24.10.2006 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual 24.10.2006 Privind informarea Fondului de garantare a depozitelor în… Read more »

No Featured Image

ANUL 2005

25.03.2005 Privind aprobarea Regulamentului privind informarea deponenţilor de către băncile licenţiate referitor la garantarea depozitelor 26.08.2005 Privind modificarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar

No Featured Image

ANUL 2004

25.06.2004 Privind admiterea băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 06.07.2004 Privind admiterea băncilor la Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar 20.08.2004 Privind aprobarea Regulamentului cu privire la modul de calculare şi plată de către bănci a vărsămintelor şi contribuţiilor către Fondul de garantarea depozitelor în sistemul bancar