No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2016

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.138,1 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2016. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 280.529,6 mii lei.

No Featured Image

20. Cum pot afla din ce moment și unde pot să ridic suma garantată?

Fondul începe onorarea depozitelor garantate în cel mult 12 zile de la data indisponibilității depozitelor. Concomitent, informațiile privind plata depozitelor indisponibile, perioada în cursul căreia va avea loc plata, denumirea băncii, după caz, mandatate să efectueze plata, condițiile și formalitățile necesare obținerii depozitelor garantate se publică în subdiviziunile băncii față de care s-au implementat instrumente… Read more »

No Featured Image

18. Care este perioada în decursul căreia pot ridica suma garantată?

Fondul începe onorarea depozitelor garantate în cel mult 12 zile de la data indisponibilității depozitelor băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită. Termenul limită pentru a ridica suma depozitului garantat nu există.

No Featured Image

17. Cum se onorează depozitele garantate de către Fond?

Onorarea depozitelor garantate se efectuează în numerar, prin transfer sau prin alte forme de plată, nemijlocit de către Fond ori prin intermediul băncii-mandatar, împuternicită de Fond pentru efectuarea plăților depozitelor garantate.

No Featured Image

16. Ce se întâmplă cu depozitul deschis în favoarea unui terț (beneficiar)?

În cazul în care depozitul este contractat în favoarea unui terț (beneficiar), acesta din urmă beneficiază de garanție dacă el este identificat ori identificabil înainte de data deciziei privind indisponibilitatea depozitului. În cazul în care există co-beneficiari, se vor aplica prevederile referitoare la depozitul comun.

No Featured Image

11. Cum se garantează depozitele comune?

În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deţinător stipulată în contract se garantează separat. În absenţa unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se împarte egal între deponenţi.

No Featured Image

10. Cum se garantează cîteva depozite deţinute în aceeași bancă?

Suma garantată se calculează prin însumarea tuturor depozitelor deţinute de un deponent într-o bancă, inclusiv a dobînzilor datorate şi neonorate la data constatării indisponibilităţii acestora, dar nu mai mult decît nivelul actual stabilit al plafonului de garantare.

No Featured Image

8. Cum se garantează depozitele în valută străină?

Depozitele în valută străină sînt garantate prin onorarea echivalentului lor în lei moldoveneşti la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc faţă de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilităţii depozitelor.

No Featured Image

7. Cum se calculează suma depozitului garantat?

Suma depozitului garantat se calculează prin însumarea tuturor depozitelor deţinute de un deponent într-o bancă, inclusiv a dobînzilor datorate şi neonorate la data constatării indisponibilităţii acestora, dar nu mai mult decît nivelul actual stabilit al plafonului de garantare.

No Featured Image

6. Care depozite nu sînt garantate de Fond?

Nu sînt garantate următoarele depozite: a) depozitele membrilor organelor de conducere ale băncii; b) depozitele persoanelor care dețin, direct sau indirect, inclusiv în calitate de beneficiar efectiv sau prin activitate concertată, dețineri calificate în capitalul social al băncii (definite astfel în art. 3 din Legea nr. 202/2017 privind activitatea băncilor); c) depozitele foștilor deținători de… Read more »

No Featured Image

5. Care depozite se garantează de Fond?

Fondul garantează depozitele* constituite în monedă națională și în valută străină, deținute de persoane fizice și persoane juridice de drept privat, rezidente și nerezidente. * Depozit – orice sold creditor care rezultă din fondurile existente în conturile persoanelor fizice sau persoanelor juridice sau din situaţii tranzitorii create prin operaţiuni bancare, ce urmează a fi restituit… Read more »

No Featured Image

4. Depozitele căror bănci sînt garantate de către Fond?

Fondul garantează depozitele tuturor băncilor comerciale din Republica Moldova, deoarece la formarea resurselor Fondului sînt admise si obligate să participe toate băncile licenţiate de Banca Națională a Moldovei.

No Featured Image

1. Care este scopul activității Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar?

Fondul de garantare a depozitelor este constituit ca persoană juridică de drept public având principalele obiective în activitatea sa protecția deponenților și contribuirea la stabilitatea financiară a țării prin asigurarea onorării la timp a depozitelor garantate și acumulării resurselor necesare pentru rezoluția băncilor.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2015

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.190,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2015. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 267.794,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2015 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual. În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2016.

Featured Image

CINE?

In Moldova, depozitele constituite la bancile moldovenesti sunt garantate de Fondul de Garantare a Depozitelor in Sistemul Bancar (FGDSB).

No Featured Image

CÎT?

se garantează

No Featured Image

UNDE?

se garatează

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2015

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.059,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2015. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 252.117,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2015

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.420,3mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2015. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 238.207,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2015

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.332,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2015. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 228.606,0 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2014

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.807,7 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2014. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 218.688,7 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2014 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual. în conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2015.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2014

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.528,8 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2014. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 207.622,1 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2014

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.587,6 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2014. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 198.933,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2014

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.384,9 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2014. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 189.310,4 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2013

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.510,1 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2013. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 181.465,8 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2013 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual. În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2014.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2013

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.043,9 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2013. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 171.926,0 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2013

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.038,7 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2013. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 164.334,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2013

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.770,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2013. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 156.982,0 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2012

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.989,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2012. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 149.767,8 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2012 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual. În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2013.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2012

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.602,4 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2012. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 140.313,0 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2012

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.532,7 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2012. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 131.929,4 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2012

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.262,0 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2012. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 121.633,3 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2011

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.355,4 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2011. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 115.132,1 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2011 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual. În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2012.

No Featured Image

Fondul a transferat mijloace băneşti în favoarea Societăţii pe Acţiuni „Banca de Economii”

În baza art. 2 al Legii Parlamentului Republicii Moldova nr. 190 din 30.09.2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181, art. 515 din 21.10.2011) Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar a transferat în favoarea Societăţii pe Acţiuni „Banca de Economii” 48.091.753,8 lei, care reprezintă… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2011

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.051,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2011. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 155.311,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2011

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.163,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2011. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 146.682,4 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2011

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 4.857,4 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2011. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 138.972,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2010

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 4.902,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2010. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 131.881,2 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2010 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual. În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2011.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2010

Resursele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.620,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2010. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 124.890,1 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2010

Resursele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.646,1 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2010. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 117.782,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2009

În conformitate cu prevederile art. 29, lit.»o» din Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Fondul a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2009 Parlamentului Republicii Moldova, care a fost verificat si confirmat de către firma de audit „Ernst & Young” S.R.L. şi aprobat de către Consiliul de administraţie la… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2010

Resursele Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.473,2 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2010. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 110.015,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2009

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 4.574,4 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2009. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 102.345,6 mii lei.

No Featured Image

Referitor la plafonul de garantare

La data de 10 decembrie Consiliul de administraţie al Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar a decis de a menţine în vigoare după data de 1 aprilie 2010 plafonul de garantare stabilit anterior la nivel de 6.000 lei (şase mii lei).

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2009 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual. În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2010.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2009

Resursele Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.374,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2009. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 94.137,4 mii lei.

No Featured Image

Fondul a incasat contributia trimestriala pentru trimestrul II al anului 2009

Resursele Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.430,7 mii lei in urma achitarii de catre banci a contributiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2009. Actualmente, suma totala a mijloacelor destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice acumulate in Fond alcatuieste 86.942,5 mii lei.

No Featured Image

Fondul a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2008

În conformitate cu prevederile art. 29, lit.»o» din Legea nr.575-XV din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor persoanelor fizice în sistemul bancar Fondul a prezentat Raportul de activitate pentru anul 2008 Parlamentului Republicii Moldova, care a fost verificat si confirmat de către firma de audit Ernst & Young S.R.L. şi aprobat de către Consiliul de administraţie la… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2009

Resursele Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 3.685,6 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2009. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 79.867,3 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2008

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.049,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2008. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 73.681,8 mii lei.

No Featured Image

Fondul a majorat plafonul de garantare

Ţinînd cont de gradul de capitalizare a mijloacelor financiare destinate garantării depozitelor persoanelor fizice, precum şi evoluţia pozitivă a indicatorilor financiari, ce caracterizează dezvoltarea sistemului bancar, Consiliul de administraţie al Fondului la data de 22 decembrie 2008 a adoptat Hotărîrea privind determinarea plafonului de garantare. Aceasta prevede majorarea plafonului de garantare la nivelul de 6.000… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2008 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual. În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor persoanelor fizice in sistemul bancar mijloacele încasate vor servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2009.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2008.

În urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2008, mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 4.001,9 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 66.098,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2008

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 3.891,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2008. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 60.336,2 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială şi a dat publicităţii Raportul financiar pentru anul 2007

Pe parcursul trimestrului I al anului curent, de către firma de audit Ernst & Young S.R.L. au fost verificate si confirmate Rapoartele financiare ale Fondului pentru anul 2007. La data de 22 aprilie 2008 Consiliul de administraţie a aprobat Raportul de activitate a Fondului pentru anul 2007, care a fost editat şi prezentat Parlamentului Republicii… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestriala pentru trimestrul IV al anului 2007

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 3.563,1 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2007. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 50.136,6 mii lei.

No Featured Image

Băncile autorizate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual

Toate băncile autorizate au achitat pînă la finele anului 2007 vărsămîntul obligatoriu anual. Acesta în conformitate cu prevederile Legii va servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2008.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2007.

În urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2007, mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 3.177,4 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 44.682,3 mii lei.

No Featured Image

A fost aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2008.

La data de 19 octombrie, Consiliul de administraţie al FGDSB a aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2008. A fost stabilită rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu în mărime de 0, 0798 % din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci autorizate la situaţia din 30 septembrie 2007. Băncile urmează să achite… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2007.

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 3.056,6 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2007. Totodată, sporirea mijloacelor destinate garantării depozitelor a fost condiţionată şi de veniturile obţinute din activitatea investiţională desfăşurată de către Fond pe parcursul anului curent. Actualmente,… Read more »

No Featured Image

ANUL 2007

19.10.2007 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual 25.12.2007 Privind modificarea Listei băncilor participante la formarea resurselor Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

No Featured Image

Pe parcursul trimestrului I al anului curent, de catre firma de audit Ernst & Young S.R.L. au fost verificate si confirmate Rapoartele financiare ale Fondului pentru anul 2006.

La data de 20 aprilie 2007 Consiliul de administraţie a aprobat Raportul de activitate pentru anul 2006 al Fondului, care s-a prezentat Parlamentului Republicii Moldova. De asemenea, în luna aprilie Fondul a dat publicitatii Raportul financiar anual si opinia firmei de audit. Ca rezultat al gestionarii eficiente a resurselor financiare, Fondul pe parcursul anului 2006… Read more »

No Featured Image

Fondul a incasat contributia trimestriala pentru trimestrul IV al anului 2006

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 2.796,3 mii lei in urma achitarii de catre banci a contributiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2006. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice constituie 33.304,3 mii lei.

No Featured Image

A fost aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2007.

La data de 24 octombrie, în şedinţa Consiliului de administraţie al FGDSB a fost aprobat Bugetul Fondului pentru anul 2007. Totodată, a fost stabilită rata procentuală aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu pentru anul 2007 în mărime de 0, 1012 % din suma totală a depozitelor garantate înregistrate în bilanţul fiecărei bănci autorizate la situaţia din… Read more »

No Featured Image

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 2.905,2 mii lei

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 2.905,2 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2006, precum şi datorită venitului obţinut din activitatea investiţională. Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 26.962,8 mii lei. La data… Read more »

No Featured Image

Pe parcursul trimestrului I al anului curent, de catre firma de audit Ernst & Young S.R.L. au fost verificate si confirmate Rapoartele financiare ale Fondului pentru anul 2005.

In luna aprilie Fondul a dat publicitatii Raportul financiar anual si opinia firmei de audit. De asemenea, a fost incasata contributia trimestriala pentru trimestrul I al anului 2006 în suma totala de 2,507.0 mii lei. Toate bancile autorizate din Republica au asigurat achitarea contributiei trimestriale în termenele stabilite de legislatia in vigoare. In rezultatul gestionarii… Read more »

No Featured Image

Fondul a incasat contributia trimestriala pentru trimestrul IV al anului 2005

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 2.439,8 mii lei in urma achitarii de catre banci a contributiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2005. Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantarii depozitelor persoanelor fizice constituie 21.347,3 mii lei.

No Featured Image

Bancile autorizate au achitat varsamintul obligatoriu anual

in conformitate cu Hotarirea Consiliului de administratie nr.35/3 din 26.10.05 privind aprobarea marimii ratei procentuale aplicata la calcularea varsamîntului obligatoriu anual Fondul pina la 31 decembrie 2005 a incasat de la toate bancile autorizate varsamintul obligatoriu anual in suma totala de 920,6 mii lei. Aceste mijloace vor fi utilizate pentru dezvoltarea si acoperirea cheltuielilor curente… Read more »

No Featured Image

A fost aprobat bugetul Fondului pentru anul 2006.

S-a stabilit rata procentuala aplicata la calcularea varsamintului obligatoriu pentru anul 2006 in marime de 0,1014 % din suma totala a depozitelor garantate inregistrate in bilantul fiecarei banci autorizate la situatia din 30 septembrie 2005. Bancile vor plati varsamintul obligatoriu anual pina la data de 31 decembrie 2005.

No Featured Image

Regulamentul cu privire la plata depozitelor garantate

S-a aprobat Regulamentul cu privire la plata depozitelor garantate de catre Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar, care stabileste modul de plata a depozitelor garantate in cazul in care acestea devin indisponibile.