No Featured Image

Concurs: selectarea băncii mandatar

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar anunţă concurs pentru selectarea băncii mandatar, care în caz de necesitate, va efectua plata depozitelor devenite indisponibile pe parcursul anului 2021.

BĂNCII MANDATAR

">No Featured Image

CONCURS DE SELECTARE A BĂNCII MANDATAR

Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar anunţă concurs pentru selectarea băncii mandatar, care în caz de necesitate, va efectua plata depozitelor devenite indisponibile pe parcursul anului 2021. Pentru a participa la concurs este necesar de a descărca următoarele:  Termenii de referinţă Contract-tip de mandat (Anexa 1 la Termenii de referinţă) ANCHETA (Anexa 2… BĂNCII MANDATAR

«>Read more »

ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIE, FINANȚE ȘI INVESTIȚII

">No Featured Image

CONCURS PENTRU OCUPAREA FUNCȚIEI DE ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIE, FINANȚE ȘI INVESTIȚII

Cerințe față de candidat: • studii superioare în domeniul financiar-economic; • abilități de analiză şi sinteză, autoinstruire şi perfecţionare profesională; • operare PC MS Office la nivel avansat; • cunoaşterea fluentă a limbilor română și rusă; cunoașterea limbii engleze va constitui un avantaj; • responsabilitate, onestitate. Obligațiuni de bază: • realizarea activității investiţionale cu valori… ECONOMIST ÎN CADRUL SERVICIULUI ECONOMIE, FINANȚE ȘI INVESTIȚII

«>Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.860,0 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2020. Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 664.277,2 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.656,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2020. De menționat faptul, că începînd cu 01 ianuarie 2020 contribuțiile și vărsămintele băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se calculează reieșind din prevederi noi… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2019

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 19.932,7 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2019. Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 612.471,9 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2019 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual.În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului pentru anul 2020.