No Featured Image

ANUL 2020

18.11.2020 Privind aprobarea mărimii ratei procentuale aplicată la calcularea vărsămîntului obligatoriu anual

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul III al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.744,4 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul III al anului 2020. Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 691.025,6 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul II al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.860,0 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul II al anului 2020. Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 664.277,2 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.656,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2020. De menționat faptul, că începînd cu 01 ianuarie 2020 contribuțiile și vărsămintele băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se calculează reieșind din prevederi noi… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2019

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 19.932,7 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2019. Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor constituie 612.471,9 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat vărsămîntul obligatoriu anual

Pînă la data de 31 decembrie 2019 toate băncile licenţiate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual.În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului pentru anul 2020.