Băncile autorizate au achitat vărsămîntul obligatoriu anual

Toate băncile autorizate au achitat pînă la finele anului 2007 vărsămîntul obligatoriu anual.
Acesta în conformitate cu prevederile Legii va servi pentru acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2008.