Bancile autorizate au achitat varsamintul obligatoriu anual

in conformitate cu Hotarirea Consiliului de administratie nr.35/3 din 26.10.05 privind aprobarea marimii ratei procentuale aplicata la calcularea varsamîntului obligatoriu anual Fondul pina la 31 decembrie 2005 a incasat de la toate bancile autorizate varsamintul obligatoriu anual in suma totala de 920,6 mii lei. Aceste mijloace vor fi utilizate pentru dezvoltarea si acoperirea cheltuielilor curente ale Fondului pe parcursul anului 2006.