Comunicat privind efectuarea plăților depozitelor garantate constituite la B.C. ”UNIVERSALBANK” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. și la B.C. ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare.">No Featured Image

Comunicat privind efectuarea plăților depozitelor garantate constituite la B.C. ”UNIVERSALBANK” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. și la B.C. ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare.

În legătură cu retragerea licențelor de desfăşurare a activității financiare ale B.C.”Universalbank” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A., B.C. ”UNIBANK” S.A. şi inițierii procesului de lichidare silită, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar efectuează plata depozitelor garantate ale persoanelor fizice în limita plafonului de garantare de pînă la 6 000… Comunicat privind efectuarea plăților depozitelor garantate constituite la B.C. ”UNIVERSALBANK” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. și la B.C. ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare.«>Read more »

No Featured Image

PROCEDURA DE COMPENSARE A DEPOZITELOR BANCARE

În cazul în care depozitele unei bănci devin indisponibile, FGDSB compensează acestea depozite persoanelor fizice și juridice, atât rezidente cât și nerezidente, în limita nivelului de acoperire. Data indisponibilității depozitelor se consideră data adoptării de către Banca Națională a Moldovei a deciziei de aplicare a instrumentelor de rezoluție sau de retragere a licenței și de… Read more »

No Featured Image

DEPOZITELE GARANTATE COMPENSATE

De la începutul activității sale și pînă în prezent FGDSB a compensat depozitele garantate în suma totală de 50 248.5 mii lei, din care: 1. Depozitele garantate ale B.C. ”Investprivatbank” S.A. în proces de lichidare în suma totală de 48 091,7 mii lei, transferată în favoarea Societăţii pe Acţiuni „Banca de Economii” în baza art…. Read more »