No Featured Image

20. Cum pot afla din ce moment și unde pot să ridic suma garantată?

FGDSB începe compensarea depozitelor în cel mult 10 zile de la data indisponibilității depozitelor băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită. În același timp, FGDSB publică un aviz prin care informează deponenții cu privire la compensarea depozitelor garantate, perioada în care aceasta va avea loc, metoda de plată,… Read more »

No Featured Image

18. Care este perioada în decursul căreia pot ridica suma garantată?

Fondul începe compensarea depozitelor garantate în cel mult 10 zile lucrătoare de la data indisponibilității depozitelor băncii față de care s-au implementat instrumente de rezoluție/s-a inițiat proces de lichidare silită. Termenul limită pentru a ridica suma depozitului garantat nu există. Orice depozite garantate nerevendicate rămân la dispoziția deponenților respectivi și pot fi revendicate în orice… Read more »

No Featured Image

17. Cum se compensează depozitele garantate de către Fond?

Plata depozitelor garantate se efectuează în lei moldovenești. Depozitele în valuta străină sunt compensate prin plata echivalentului lor în lei moldovenești la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei al leului moldovenesc față de valuta străină respectivă, de la data constatării indisponibilității depozitelor. Plățile se efectuează integral în limita nivelului de acoperire, în numerar, prin… Read more »

No Featured Image

12. Cum se garantează depozitele comune?

În cazul unui depozit comun, partea fiecărui deținător stipulată în contract se garantează separat. În absența unei astfel de prevederi în contractul de depozit, depozitul comun se împarte egal între deponenți.

No Featured Image

11. Cum se garantează câteva depozite deținute în aceeași bancă?

Suma garantată se calculează prin însumarea tuturor depozitelor deținute de un deponent într-o bancă, inclusiv a dobânzilor datorate și neonorate la data constatării indisponibilității acestora, dar nu mai mult decât nivelul de acoperire actual stabilit: Suma depozitelor + suma dobânzilor datorate ≤100000 de lei moldovenești

No Featured Image

9. Cum se calculează suma depozitului garantat?

Suma depozitului garantat se calculează prin însumarea tuturor depozitelor deținute de un deponent într-o bancă, inclusiv a dobânzilor datorate și neonorate la data constatării indisponibilității acestora, dar nu mai mult decât nivelul de acoperire actual stabilit: Suma depozitelor + Suma dobânzilor datorate ≤ 100.000 de lei moldovenești

No Featured Image

8. În ce valută se plătește compensația?

Compensația se plătește în lei moldovenești, indiferent de moneda în care au fost constituite depozitele. Depozitele în valută străină sunt garantate prin compensarea echivalentului acestora în lei moldovenești la cursul oficial al leului moldovenesc, stabilit de Banca Națională la data de indisponibilitate a depozitelor respective.

No Featured Image

7. În ce condiții depozitele sunt garantate în proporție de 200%?

Următoarele categorii de depozite beneficiază de un nivel de acoperire egal cu 200% din nivelul de acoperire, pe o perioadă de până la 3 luni, după ce suma a fost creditată sau de la data la care depozitele respective pot fi transferate legal: a) depozitele persoanelor fizice ce rezultă din tranzacții imobiliare privind bunuri imobile… Read more »

No Featured Image

6. Ce depozite nu sunt garantate de Fond?

Următoarele depozite sunt depozite excluse și NU SUNT GARANTATE de Fondul de acoperire a depozitelor bancare: a) fondurile proprii ale instituției membre, deținute de aceasta, sau depozitele unei entități juridice controlate de respectiva instituție membră; b) depozitele plasate de alte bănci sau alte organizații licențiate ori autorizate de Banca Națională, de Comisia Națională a Pieței… Read more »

No Featured Image

5. Ce depozite se garantează de Fond?

Fondul de acoperire a depozitelor bancare garantează toate depozitele* în monedă națională și în valută străină deținute de persoane fizice și persoane juridice, atât rezidente cât și nerezidente din instituțiile membre Fondului. *depozit – un sold creditor rezultat din mijloacele bănești existente într-un cont sau din situații temporare ce derivă din tranzacții bancare normale și… Read more »

No Featured Image

4. Depozitele căror bănci sunt garantate de către Fond?

Sunt garantate depozitele tuturor băncilor din Republica Moldova, acestea fiind, în mod obligatoriu, instituții membre ale schemei de garantare a depozitelor bancare odată cu intrarea în vigoare a deciziei privind eliberarea licenței de Banca Națională.

No Featured Image

2. Ce înseamnă nivel de acoperire?

Nivelul de acoperire reprezintă suma maximă garantată de Fondul de acoperire a depozitelor bancare per fiecare deponent și per fiecare instituție membră (bancă).

No Featured Image

1. Care este rolul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar?

Fondul de garantare a depozitelor este instituția ce asigură instituirea și funcționarea schemei de garantare a depozitelor, respectiv contribuie la garantarea depozitelor constituite în bănci, protejează interesele deponenților și contribuie la stabilitatea sistemului financiar.