No Featured Image

FGDSB a încasat contribuția ordinară pentru trimestrul I al anului 2024

Urmare a achitării de către bănci a contribuției ordinare pentru trimestrul I al anului 2024, determinată în funcție de valoarea medie trimestrială a depozitelor garantate, resursele Fondului de acoperire a depozitelor bancare s-au majorat cu 21.904,2 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor bancare constituie 1.232.916,0 mii lei.

No Featured Image

FGDSB a încasat contribuția ordinară pentru trimestrul IV al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuției ordinare pentru trimestrul IV al anului 2023, determinată în funcție de valoarea medie trimestrială a depozitelor garantate, resursele Fondului de acoperire a depozitelor bancare s-au majorat cu 21.531,1 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor bancare constituie 1.186.330,4 mii lei.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul III al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul III al anului 2023 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 17.819,7 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 1.128.843,6 mii lei. Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza… Read more »

No Featured Image

Din 1 octombrie 2023 a intrat în vigoare noua lege privind garantarea depozitelor

Începând cu data de 1 octombrie 2023 a intrat în vigoare Legea nr.160/2023 cu privire la garantarea depozitelor în bănci, care transpune parțial prevederile Directivei 2014/49/UE din 16 aprilie 2014 privind schemele de garantare a depozitelor și reglementează funcționarea schemei de garantare a depozitelor pentru băncile care își desfășoară activitatea pe teritoriul Republicii Moldova. Obiectivul… No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul II al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul II al anului 2023 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 17.876,8 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 1.068.073,0 mii lei. Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul I al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul I al anului 2023 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 17.243,1 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 1.012.350,3 mii lei. Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza… Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2022

Urmare a achitării de către bănci a contribuţiei pentru trimestrul IV al anului 2022 conform gradului de risc atribuit, resursele Fondului de garantare s-au majorat cu 18.282,8 mii lei. Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor în sistemul bancar constituie 959.803,2 mii lei. Notă: contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fond se determină în baza… Read more »

No Featured Image

Aprobat: Bugetul Fondului și rata vărsământului obligatoriu pentru anul 2023

În ședința Consiliului de administraţie al Fondului din 21 noiembrie 2022 a fost aprobat Bugetul pentru anul 2023 la venituri și cheltuieli în suma totală de 4.704,8 mii lei. Veniturile sunt formate din vărsământul obligatoriu anual al băncilor în mărime de 4.472,2 mii lei și economiile bugetare ale anilor precedenți în mărime de 232,6 mii… No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul III al anului 2022

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul II al anului 2022

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul I al anului 2022

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat vărsământul obligatoriu anual

Până la data de 31 decembrie 2021 toate băncile licențiate au achitat vărsământul obligatoriu anual.În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului pentru anul 2022.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul III al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul II al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26.12.2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat contribuția trimestrială pentru trimestrul I al anului 2021

Contribuțiile trimestriale ale băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se determină în baza art. 121din Legea Nr. 575 din 26-12-2003 privind garantarea depozitelor în sistemul bancar, în funcție de valoarea depozitelor garantate, precum și de gradul de risc, stabilit anual de către Banca Națională a Moldovei pentru fiecare bancă în parte…. Read more »

No Featured Image

Fondul a încasat vărsământul obligatoriu anual

Până la data de 31 decembrie 2020 toate băncile licențiate au achitat vărsământul obligatoriu anual.În conformitate cu prevederile Legii privind garantarea depozitelor în sistemul bancar mijloacele încasate vor servi la acoperirea cheltuielilor curente prevăzute de bugetul Fondului pentru anul 2021.

No Featured Image

Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2020

Resursele Fondului de garantare a depozitelor s-au majorat cu 15.656,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2020. De menționat faptul, că începînd cu 01 ianuarie 2020 contribuțiile și vărsămintele băncilor către Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar se calculează reieșind din prevederi noi… Read more »