Compensarea Depozitelor

    • Comunicat privind efectuarea plăților depozitelor garantate constituite la B.C. ”UNIVERSALBANK” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. și la B.C. ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare.
    • PROCEDURA DE COMPENSARE A DEPOZITELOR BANCARE
    • DEPOZITELE GARANTATE COMPENSATE