Comunicat privind efectuarea plăților depozitelor garantate constituite la B.C. ”UNIVERSALBANK” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. și la B.C. ”UNIBANK” S.A. în proces de lichidare.

În legătură cu retragerea licențelor de desfăşurare a activității financiare ale B.C.”Universalbank” S.A., ”Banca de Economii” S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A., B.C. ”UNIBANK” S.A. şi inițierii procesului de lichidare silită, Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar efectuează plata depozitelor garantate ale persoanelor fizice în limita plafonului de garantare de pînă la 6 000 (şase mii) lei.

Plata depozitelor garantate se efectuează deponentului sau altor persoane care dispun de acest drept în conformitate cu legislația Republicii Moldova (în baza procurii, certificatului de moștenitor etc.) în baza actului de identitate ce conține IDNP, în numerar nemijlocit la sediul Fondului sau prin transfer în contul beneficiarilor.

Pentru a ridica suma depozitului garantat, precum și pentru a obține informaţii suplimentare, deponenții B.C.”Universalbank” S.A., Banca de Economii S.A., B.C. ,,BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. ,,UNIBANK” S.A. în proces de lichidare sînt rugați să se adreseze la sediul Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar:

mun. Chişinău, b-dul. Ștefan cel Mare şi Sfînt, 180,bir. 1311, 1312, 1317.
Telefon de contact: (22) 29 60 51;
Fax: (22) 29 62 81;
E-mail: info@fgdsb.md.