Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul IV al anului 2015

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.190,3 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul IV al anului 2015.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 267.794,6 mii lei.