Conducere și Organizare

fgds1

Organele de conducere ale FGDSB sunt Consiliul de administrație și directorul general.

Organul suprem de conducere este Consiliul de administrație, compus din 5 membri, numiți în funcții printr-o hotărâre a Parlamentului Republicii Moldova, fiind propuși de:

Conform Hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova: nr. 6 din 07.02.2019, nr. 267 din 22.09.2022, nr. 188 din 07.07.2023, nr. 398 din 15.12.2023, nr. 430 din 28.12.2023 și nr. 431 din 28.12.2023 Consiliul de administraţie al FGDSB are următoarea componenţă:

 • Doamna Nadejda CORNEȚEL
 • Președinte
 • propusă de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării
 • Domnul Ion BURLEA
 • Vicepreședinte
 • propus de Banca Națională a Moldovei
 • Doamna Natalia SELEVESTRU
 • Membru
 • propusă de Asociația Băncilor din Moldova
 • Doamna Ana LITOCENCO
 • Membru
 • propusă de Ministerul Finanțelor
 • Domnul Ion JOSAN
 • Membru
 • propus de Banca Națională a Moldovei

Conducerea activității curente a FGDSB este exercitată de către directorul general, care se subordonează Consiliului de administrație, acționează și în calitate de director executiv în numele FGDSB și reprezintă interesele acestuia în relațiile cu organele administrației publice centrale și locale, cu orice persoană juridică sau fizică, precum și cu orice organizație națională sau internațională:

 • Domnul Eduard USATÎI
 • Directorul general
 • desemnat în funcție de către Consiliul de administrație

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ a FGDSB