Guvernare și Organizare

fgds1

Organul de administrare şi supraveghere al Fondului este Consiliul de Administraţie compus din 5 membri aprobați de către Parlamentul Republicii Moldova, fiind reprezentanți ai:

Conform Hotărârilor Parlamentului Republicii Moldova nr. 255 din 09 noiembrie 2012 și nr. 6 din 07 februarie 2019 Consiliul de Administraţie al Fondului are următoarea componenţă:

  • Doamna Nadejda CORNEȚEL   — Președintele CA          (reprezentant de la Ministerul Economiei și Infrastructurii);
  • Domnul Mihail OGORODNICOV — Vicepreședintele CA   (reprezentant de la Asociaţia Băncilor din Moldova);
  • Domnul Victor ERMURACHI      — Membru                        (reprezentant de la Ministerul Justiției);
  • Doamna Eugenia BUȘMACHIU —  Membru                        (reprezentant de la Ministerul Finanțelor);
  • Domnul Ion BURLEA                  —  Membru                        (reprezentant de la Banca Națională a Moldovei).

Organul de control al Fondului este Comisia de Cenzori, compusă din 3 membri, aleși în baza de concurs de către Consiliul de Administraţie.

Conducerea activităţii curente a executivului Fondului, precum şi reprezentarea Fondului în relaţiile cu persoane fizice şi juridice este exercitată de către Directorul general executiv:

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ

organigrama