Perioada 31 martie 2020 — 30 iunie 2021 (nivelul de garantare 50 mii MDL, inclusiv persoane juridice de drept privat)

URMEAZĂ ACTUALIZARE . . .