DEPOZITELE GARANTATE COMPENSATE

De la începutul activității sale și pînă în prezent FGDSB a compensat depozitele garantate în suma totală de 50 248.5 mii lei, din care:

  • 1. Depozitele garantate ale B.C. ”Investprivatbank” S.A. în proces de lichidare în suma totală de 48 091,7 mii lei, transferată în favoarea Societăţii pe Acţiuni „Banca de Economii” în baza art. 2 din Legea nr. 190 din 30.09.2011 privind unele măsuri suplimentare de asigurare a stabilităţii financiare (24.10.2011);
  • 2. Depozitele garantate ale B.C. ”Universalbank” S.A. (lichidată) în suma totală de 2 026,5 mii lei (din 2012 pînă în prezent);
  • 3. Depozitele garantate ale Societăţii pe Acţiuni ”Banca de Economii” în proces de lichidare în suma totală de 36,5 mii lei (din 2015 pînă în prezent);
  • 4. Depozitele garantate ale B.C.»Banca Socială» S.A. în proces de lichidare în suma totală de 93,8 mii lei (din 2015 pînă în prezent).

Actualmente, FGDSB compensează depozitele garantate ale 3 bănci în proces de lichidare și a unei bănci lichidate:

B.C. „Universalbank” S.A.
B.C. „Banca Socială” S.A.
„Banca de Economii” S.A.
B.C.„Unibank” S.A.

Informații desfășurate cu privire la procesul de compensare a depozitelor garantate

la situația din 31.03.2024:

Denumirea băncii
în proces de lichidare
Deponenții garantați, pers. Deponenții care au solicitat compensație, pers. Valoarea depozitelor garantate, mii lei Valoarea plăților efectuate, mii lei
   B.C. „Investprivatbank” S.A. 48 091,7 48 091,7
   B.C. „Universalbank” S.A 3 795 600 2 363,7 2 026,5
   „Banca de Economii” S.A 26 9 51,1 36,5
   B.C. „Banca Socială” S.A. 21 20 99,8 93,8
   B.C. „Unibank” S.A 7 8,7

TOTAL

3 849 629 50 615,0 50 248,5