FGDSB a încasat contribuția ordinară pentru trimestrul I al anului 2024

Urmare a achitării de către bănci a contribuției ordinare pentru trimestrul I al anului 2024, determinată în funcție de valoarea medie trimestrială a depozitelor garantate, resursele Fondului de acoperire a depozitelor bancare s-au majorat cu 21.904,2 mii lei.

Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor bancare constituie 1.232.916,0 mii lei.