FGDSB a încasat contribuția ordinară pentru trimestrul IV al anului 2023

Urmare a achitării de către bănci a contribuției ordinare pentru trimestrul IV al anului 2023, determinată în funcție de valoarea medie trimestrială a depozitelor garantate, resursele Fondului de acoperire a depozitelor bancare s-au majorat cu 21.531,1 mii lei.

Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor bancare constituie 1.186.330,4 mii lei.