Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2009

Resursele Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 3.685,6 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2009.
Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 79.867,3 mii lei.