Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2010

Resursele Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au completat cu 4.473,2 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2010.
Actualmente, suma totală a mijloacelor destinate garantării depozitelor persoanelor fizice acumulate în Fond alcatuieşte 110.015,6 mii lei.