Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2012

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.262,0 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2012.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 121.633,3 mii lei.