Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2013

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 5.770,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2013.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 156.982,0 mii lei.