Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2014

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.384,9 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2014.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 189.310,4 mii lei.