Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2015

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 6.332,5 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei trimestriale pentru trimestrul I al anului 2015.
Actualmente, suma totala a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor
persoanelor fizice constituie 228.606,0 mii lei.