Fondul a încasat contribuţia trimestrială pentru trimestrul I al anului 2018

Mijloacele financiare ale Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice s-au majorat cu 17.304,8 mii lei în urma achitării de către bănci a contribuţiei  trimestriale pentru trimestrul I al anului 2018.

De menționat, că contribuția încasată este calculată reieșind din nivelul plafonului de garantare stabilit la 20 mii lei începînd cu 01 ianuarie 2018.

 

Actualmente, suma totală a mijloacelor Fondului destinate garantării depozitelor persoanelor fizice constituie 440.180,2 mii lei.